در حال بارگذاری

پرسش و پاسخ های متداول

این بیمه نامه مخصوص هموطنان و مسافرانی می باشد که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند. این بیمه نامه در طول مدت سفر در صورت بروز حادثه یا بیماری برای خود مسافر ، یا گم شدن مدارک و یا بار مسافر ، یا بروز مشکلات حقوقی از شما حمایت خواهد نمود.

سفر شما چه به قصد تفریح باشد ، چه به قصد تجارت ، یا هر علتی دیگری ، بروز هر نوع حادثه یا بیماری یا مشکل مانند گم شدن مدارک با توجه به عدم شناخت فرهنگ آن کشور و عدم آشنایی با نقشه و مراکز امدادی ، و یا عدم آشنایی با زبان و گویش مردم آن کشور ، علاوه بر ایجاد ترس و اضطراب ، باعث افزایش بسیار زیاد هزینه سفر خواهد شد.
بیمه مسافرین خارج از کشور با توجه به تنوع موارد تحت پوشش و میزان تعهدات آنها ، سبب دلگرمی و آرامش خیال شما در طول سفر می باشد. تا شما از سفر خود لذت ببرید.

• پرداخت هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور
هزینه های پزشکی ، بستری در بیمارستان ، جراحی ، معاینات پزشکی ، خدمات تصویر برداری ، آزمایشگاهی ، هزینه های دارویی ، فیزیوتراپی تجویز شده توسط پزشک تحت پوشش بیمه نامه می باشد.
• پرداخت هزینه فوریتهای دندانپزشکی
در صورت نیاز به خدمات فوریت دندانپزشکی تا سقف مشخص در بیمه نامه و شامل درمان کشیدن دندان ، عفونت دندان ، دندان درد تحت پوشش بیمه نامه می باشد. و شامل 25 یورو فرانشیز می باشد.
• جابه جایی یا بازگرداندن به کشور محل اقامت
در صورت بروز حادثه یا بروز بیماری در طول سفر برای بیمه شده با توجه به موقعیت و وخامت حال بیمه شده و با نظر پزشک معالج ، بیمه شده به یک مرکز درمانی مجهز و یا به کشور محل اقامت با مناسب ترین وسیله تحت پوشش بیمه نامه می باشد. ضمناً هزینه برگشت کودکان زیر 15 سال همراه بیمه شده نیز تحت پوشش بیم نامه می باشد.
• بازگرداندان یکی از اعضای خانواده همراه با بیمه شده به کشور محل اقامت
در صورت بروز حادثه و یا بیماری و بستری بیش از 10 روز و یا فوت بیمه شده ، هزینه بازگشت یکی از بستگان همراه بیمه شده در صورت عدم تونایی وی به سفر با وسیله ای که در آغاز سفر استفاده شده است، تحت پوشش بیمه نامه می باشد.
• پرداخت هزینه سفر یکی از اعضای خانواده به خارج از کشور
در صورت بروز حادثه یا بیماری برای بیمه شده و بستری در بیمارستان بیش از 10 روز ، هزینه مسافرت رفت و برگشت و اقامت یکی از بستگان تحت پوشش بیم نامه می باشد.
• بازگرداندان جسد متوفی به کشور محل اقامت
در صورت فوت بیمه شده در طول سفر ، هزینه بازگرداندن جسد به کشور تحت پوشش بیمه نامه می باشد.
• بازگشت اضطراری به کشور محل اقامت به دلیل فوت اعضای خانواده
چنانچه در طول سفر یکی از اعضاء نزدیک خانواده ( تا بستگان درجه دو ) فوت نماید و بیمه شده ناچار به توقف سفر خود باشد، هزینه سفر بازگشت تحت پوشش بیم نامه می باشد.
• پرداخت هزینه های ارسال اضطراری دارو
هزینه ارسال دارو های اضطراری برای بیمه شده در صورت عدم وجود در کشور مقصد تحت پوشش بیم نامه می باشد.
• ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمان در مواقع اضطراری
ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمان پایه نظیر نام پزشکان ، متخصصین ، دندانپزشکان و آدرس بیمارستان ها ، مراکز درمانی و پزشکی ، داروخانه ، دندانپزشکی و آمبولانس در مواقع اضطراری به بیمه شده با درخواست وی
• حواله تضمینی وجوه نقد از سوی بیمه شده براساس شرایط بیمه نامه
چنانچه بیمه شده قبل از سفر اقدام به سپرده گذاری نزد شرکت بیمه نماید و در طول سفر به علت سرقت ، فقدان بار ، بیماری و حادثه نیاز به پول نقد داشته باشد. مبلغ سپرده گذاری شده تا سقف 850 یورو تحت پوشش بیمه نامه می باشد.
• پرداخت هزینه های لازم برای تهیه مدارک در صورت مفقود شدن
در صورت فقدان گذرنامه ، شناسنامه ، گواهینامه در طول سفر ، مراحل اداری متناسب در مراجع قانونی و موسسات محلی و هزینه های صدور المثنی مدارک و تا سقف بیمه نامه تحت پوشش می باشد
• پیگیری و مساعدت پرونده های حقوقی در طول سفر
هزینه های ناشی از دفاع قانونی در قبال اشخاص ناشی از حوادث رانندگی تا سقف مندرج در بیمه نامه تحت پوشش بیمه نامه می باشد.
• جبران هزینه های مربوط به فقدان بار
خسارت ناشی از فقدان بار همراه ، علاوه بر خسارت پرداختی شرکت هواپیمایی ، ما به تفاوت خسارت اعلام شده توسط بیمه شده و تا سقف بیمه نامه تحت پوشش بیمه نامه می باشد.
• جبران هزینه های مربوط به تاخیر بار
در صورتی که بار ثبت شده همراه ، با گذشت حداقل 6 ساعت تاخیر به دست بیمه شده نرسد، هزینه خرید ملزوامت اساسی تا سقف بیمه نامه تحت پوشش بیمه نامه می باشد.
• پوشش تاخیر در حرکت
در صورتی که وسیله نقلیه عمومی مورد استفاده حداقل 6 ساعت تاخیر داشته باشد ، هزینه های مانند اقامت ، هزینه حمل و نقل ، و هزینه غذا تحت پوشش بیمه نامه می باشد.
• همکاری در زمینه یافتن بار و یا لوازم شخصی به سرقت رفته
ارایه راهنمایی های لازم برای تشکیل پرونده و پیگیری های مربوط با سرقت یا فقدان بار و ملزومات لازم در کشور مقصد تحت پوشش بیمه نامه می باشد.
همچنین در صورت پیدا شدن بار مسافر ، هزینه ارسال آن نیز تحت پوشش بیمه نامه می باشد.

این بیمه نامه می بایست قبل از مراجعه به سفارت خانه کشور مقصد برای دریافت ویزا تهیه شود. در مواردی که سفر به یک کشور نیاز به ویزا ندارد ، بیمه نامه باید قبل از شروع سفر خریداری گردد.

اعتبار این بیمه نامه همزمان با آغاز سفر شروع شده و با اتمام مدت بیمه نامه یا بازگشت به کشور ( هر کدام که زود تر اتفاق بیافتد ) پایان می یابد.