در حال بارگذاری

آنچه باید درباره بیمه ها و خرید بیمه بدانیم

درباره بیمه آتش سوزی بیشتر بدانیم

موضوع بیمه آتش‌سوزی، تأمین خسارت و جبران زیان‌های مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر آتش‌سوزی به اموال و دارائی‌های منقول و یا غیرمنقول بیمه گذار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می‌شود.

اطلاعات بیشتر

بیمه آسانسور چیست؟

اين بيمه نامه،غرامت‌ فوت‌ و نقص‌عضو سرنشينان‌ آسانسور را در صورت‌ وقوع‌ حوادث‌ جبران‌ مي‌نمايد. همچنين این بيمه خساراتي همچون فوت،نقص عضو و هزينه هاي پزشكي را تحت پوشش قرار ميدهد.

اطلاعات بیشتر

بیمه مسافرتی چه امکاناتی دارد؟

بیمه مسافرتی، بیمه‌ ایست که از شما در برابر خطراتی که در طول سفر تهدیدتان می‌کند، محافظت می‌کند. به خصوص اگر شما قصد سفر به خارج از کشور را داشته باشید، این بیمه برای شما اهمیت دارد.

اطلاعات بیشتر

بیمه پزشکان چیست؟

موضوع بیمه آتش‌سوزی، تأمین خسارت و جبران زیان‌های مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر آتش‌سوزی به اموال و دارائی‌های منقول و یا غیرمنقول بیمه گذار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می‌شود.

اطلاعات بیشتر

چرا و چگونه تجهیزات الکترونیک خود را بیمه کنیم؟

اين بيمه نامه،غرامت‌ فوت‌ و نقص‌عضو سرنشينان‌ آسانسور را در صورت‌ وقوع‌ حوادث‌ جبران‌ مي‌نمايد. همچنين این بيمه خساراتي همچون فوت،نقص عضو و هزينه هاي پزشكي را تحت پوشش قرار ميدهد.

اطلاعات بیشتر